מכון שירותי לווי

כניסה למערכת הניהול

Quote

כאשר אתה מפתח את היכולת לאזן את הרגשות שלך, הבעיות שמופיעות באופן
בלתי צפוי אינן מוציאות אותך משיווי המשקל בקלות, ובמהירות אפשר לחזור
לנקודת הסתכלות חיובית

~ פגי מק'קול - סופרת ~
Next