מכון שירותי לווי

כניסה למערכת הניהול

כלל ה-WIN/WIN אומר: בואו לא נפעל בדרך שלי או בדרך שלך, אלא
בדרך הטובה ביותר

~ אנונימי ~