מכון שירותי לווי

כניסה למערכת הניהול

התחושה של רובנו כלפי שינוי דומה לתחושה שלנו בעת לידתנו,
ומעבר של שינוי בחיינו משאיר אותנו באותו מצב של שוק

~ ג'יימס בולדווין ~